Dịch vụ làm giấy miễn thị thực 5 năm tại TP.HCM

Giấy miễn thị thực là gì ?

Miễn thị thực là việc một quốc gia cho phép công dân của một quốc gia khác nhập cảnh và lưu trú trong một khoảng thời gian nhất định mà không phải làm các thủ tục cũng như đóng các khoản lệ phí liên quan đến việc xuất nhập cảnh.

Hồ sơ làm giấy miễn thị thực 5 năm

Theo quy định, tổng thời gian từ khi xin miễn thị thực là 5 năm, thời gian lưu trú cho mỗi lần nhập cảnh là 180 ngày. Nếu sau 180 ngày mà không xuất cảnh khỏi Việt Nam, quý khách phải làm thủ tục xin gia hạn mới có thể tiếp tục lưu trú tại Việt Nam.

Chồng/vợ là người

Việt Nam

Đây là loại hồ sơ làm miễn thị thực 5 năm tại TP.HCM cho người nước ngoài có chồng hoặc vợ là người Việt Nam.

Việt Kiều còn giữ tên

Việt Nam

Đây là loại hồ sơ làm miễn thị thực 5 năm tại TP.HCM cho Việt Kiều muốn về nước du lịch hoặc đoàn tụ gia đình.

Con của công dân

Việt Nam

Đây là loại hồ sơ làm miễn thị thực 5 năm tại TP.HCM cho người con có cha hoặc mẹ là công dân quốc tịch Việt Nam.

 

Thời gian làm miễn thị thực 5 năm từ 7 – 10 ngày (không tính T7 – CN – Lễ)