Nội Dung Tóm Tắt

Hợp pháp hóa lãnh sự là gì ?

Hợp pháp hóa lãnh sự (HPHLS) là gì ? Người nước ngoài khi cần làm giấy phép lao động đều phải cung cấp hồ sơ, chứng nhận nghề nghiệp, chuyên ngành tại nước ngoài. Nhưng những hồ sơ này phải được HPHLS mới có giá trị tại Việt Nam. Vậy hợp pháp hóa lãnh sự là gì ?

Hợp pháp hóa lãnh sự

Thông tin về hợp pháp hóa lãnh sự

Hợp pháp hóa lãnh sự: là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam

Khi người nước ngoài muốn một văn bản được cấp bởi các nhà chức trách của đất nước họ có hiệu lực tại Việt Nam thì trường hợp này văn bản đó cần được công nhận bởi các nhà chức trách của nước Việt Nam để có hiệu lực pháp lý.

  • LƯU Ý

Việc chứng nhận lãnh sự, HPHLS chỉ là chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu, không bao hàm chứng nhận về nội dung và hình thức của giấy tờ, tài liệu.

Các giấy tờ được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

1. Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên, hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

2. Giấy tờ, tài liệu được chuyển giao trực tiếp hoặc qua đường ngoại giao giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

3. Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, HPHLS theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Giấy tờ, tài liệu mà cơ quan tiếp nhận của Việt Nam hoặc của nước ngoài không yêu cầu phải HPHLS, chứng nhận lãnh sự phù hợp với quy định pháp luật tương ứng của Việt Nam hoặc của nước ngoài.

Hợp pháp hóa lãnh sự

Các giấy tờ  không được chứng nhận lãnh sự, HPHLS

1. Giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, tẩy xóa nhưng không được đính chính theo quy định pháp luật.

2. Giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự có các chi tiết mâu thuẫn nhau.

3. Giấy tờ, tài liệu giả mạo hoặc được cấp, chứng nhận sai thẩm quyền theo quy định pháp luật.

4. Giấy tờ, tài liệu có chữ ký, con dấu không phải là chữ ký gốc, con dấu gốc.

5. Giấy tờ, tài liệu có nội dung xâm phạm lợi ích của Nhà nước Việt Nam.

Hợp pháp hóa lãnh sự

Quy trình và hồ sơ làm hợp pháp hóa lãnh sự

1. Người đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

a) 01 Tờ khai HPHLS theo mẫu quy định.

b) Xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.

c) 01 bản chụp giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

d) Giấy tờ, tài liệu đề nghị được HPHLS, đã được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài chứng nhận.

đ) 01 bản dịch giấy tờ, tài liệu đề nghị được HPHLS sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh, nếu giấy tờ, tài liệu đó không được lập bằng các thứ tiếng trên.

e) 01 bản chụp các giấy tờ, tài liệu nêu tại mục d và mục đ để lưu tại Bộ Ngoại giao.

2. Trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được HPHLS

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu người đề nghị HPHLS xuất trình bổ sung bản chính giấy tờ, tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này để lưu tại Bộ Ngoại giao.

3. Đăng ký thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự online tại đây

http://hopphaphoa.lanhsuvietnam.gov.vn/Legalization/Legalized-Guide.aspx

Hợp pháp hóa lãnh sự

Nơi nộp hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự

Hồ sơ nộp về Sở Ngoại Vụ thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 6 Alexandre De Rhodes, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84-8) 38224224 – Fax: (84-8) 38251436

Email: banbientap@mofahcm.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1900.9227
Liên hệ qua Zalo