Nội Dung Tóm Tắt

Chi tiết về thuật ngữ di trú Mỹ cho người Việt Nam

Có lẽ ACE vẫn thắc mắc khi theo dõi về hồ sơ của mình sẽ nộp cho di trú thì sẽ tính theo ngày chấp thuận nào sau khi hồ sơ đã chuyển về văn phòng chiếu khán? Cũng như hồ sơ, ngày ưu tiên hay ngày đáo hạn sẽ tính thế nào? Cùng Visa Thái Dương theo dõi kinh nghiệm xin visa tại bài viết dưới đây:

Visa Thái Dương sẽ giải thích từng thuật ngữ thường sử dụng về di trú.

. Approved date: Ngày chấp thuận

. Case number: Số hồ sơ

. Cut-off date: Ngày đáo hạn (Date visa became available)

. CSPA – Child Status Protection Act

. Priority date: Ngày ưu tiên

. Receipt number: Số biên nhận

Approved date – Ngày chấp thuận

Là ngày sở di trú (USCIS) chấp thuận đơn bảo lãnh I-130. Sau đó hồ sơ sẽ được chuyển qua NVC, đồng thời USCIS sẽ gửi một thư thông báo (I-797) về việc hồ sơ được chấp thuận cho người bảo lãnh.

thuật ngữ di trú
Thuật ngữ di trú

Priority date – Ngày ưu tiên

Được tính là ngày nộp hồ sơ bảo lãnh tại USCIS. NVC sẽ căn cứ vào ngày ưu tiên này để giải quyết các hồ sơ đang chờ tại đây theo đúng trình tự hồ sơ có ngày ưu tiên trước sẽ giải quyết trước.

Ngày ưu tiên của hồ sơ bảo lãnh có thể tìm thấy trên mẫu I-797, thư thông báo của USCIS gửi cho người bảo lãnh.

Khi hồ sơ vừa được chuyển qua NVC cũng có ghi ngày ưu tiên. Trong hầu hết trường hợp, chúng ta có thể lấy ngày received date trên thông báo (I-797) làm ngày ưu tiên.

Cut-off date – Ngày đáo hạn (Date visa became available)

Ngày đáo hạn là ngày mà lịch visa Bulletin đã vượt qua ngày ưu tiên của I-130.

Ngày đáo hạn chỉ cần thiết cho:

1. Các diện F để xem đơn bảo lãnh của mình đã đủ điều kiện cần thiết để được xếp lịch phỏng vấn hay chưa.

2. Tính tuổi CSPA cho trẻ em đi kèm.

Trước hết chúng ta thấy là ngày cut-off date luôn luôn là một trong bốn ngày: ngày 1, 8, 15 hoặc 22 trong tháng. Việc phân nhóm này nhằm tạo thuận lợi cho công việc của NVC khi công bố lịch visa.

Dựa vào bốn ngày trên, những hồ sơ sau khi đã hoàn tất sẽ được các nhân viên bộ phận Visa ofice – V.O tại NVC sắp xếp thành 4 nhóm:

* Nhóm 1: Những hồ sơ có ngày ưu tiên từ ngày 1 đến ngày 7.

* Nhóm 2: Những hồ sơ có ngày ưu tiên từ ngày 8 đến ngày 14.

* Nhóm 3: Những hồ sơ có ngày ưu tiên từ ngày 15 đến ngày 21.

* Nhóm 4: Những hồ sơ có ngày ưu tiên từ ngày 22 đến ngày cuối tháng.

Chúng ta biết là chỉ khi ngày cut-off date vượt qua ngày ưu tiên của hồ sơ thì hồ sơ đó mới được xem là đáo hạn.

Ví dụ: Một hồ sơ có ngày ưu tiên 08/11/xx, nếu ngày cut-off date đăng tải trên lịch Visa bulletin là ngày 08/11/xx thì có nghĩa là hồ sơ đó chưa được đáo hạn và chưa thể nhận thư phỏng vấn.

Có thể xem cut-off date là mốc thời gian để xét xem hồ sơ nào có thể được đáo hạn.

Lưu ý: Những hồ sơ có ngày ưu tiên bằng với ngày cut-off date cũng không được xem là đã đáo hạn.

Đạo luật CSPA: Cách tính tuổi

Thuật ngữ di trú - CSPA
Thuật ngữ di trú – Đạo luật CSPA

Đạo luật CSPA bắt đầu có hiệu lực từ ngày 6 tháng 8, 2002 và được áp dụng chỉ khi thỏa một trong những điều kiện sau:

1. Hồ sơ bảo lãnh thị thực nhập cư được chấp thuận ngay/sau ngày 6/8/2002, hoặc

2. Đương đơn bị quá tuổi ngay/sau ngày 6/8/2002, hoặc

3. Đương đơn đã bị quá tuổi trước ngày 6/8/2002 nhưng đã nộp đơn xin thị thực trước khi quá tuổi và bị từ chối theo điều khoản 221(g).

Thông tin cần thiết:

1. Ngày ưu tiên của hồ sơ (Priority date)

2. Ngày hồ sơ được USCIS chấp thuận (Approval date)

3. Ngày hồ sơ đến lượt giải quyết

4. Ngày sinh (của đứa trẻ)

Cách tính:

5. Thời gian hồ sơ bị trì hoãn: Lấy ngày chấp thuận trừ ngày ưu tiên (số 2 trừ số 1)

6. Tuổi khi được giải quyết: Lấy ngày hồ sơ đến lượt giải quyết trừ ngày sinh (số 4 trừ số 3)

7. Tuổi CSPA: Lấy số 6 trừ số 5

Nhận xét:

. Nếu tuổi CSPA đúng hoặc dưới 21 thì đủ điều kiện đi theo gia đình. 

. Hồ sơ nào có thời gian chờ đợi càng lâu thì càng có lợi cho việc tính tuổi CSPA.

Khiếu nại CSPA

CSPA viết tắt của Child Status Protection Act nghĩa là Đạo Luật Bảo Vệ Tuổi Con Trẻ.

– Nếu HS đã đến lượt cấp visa hoặc chỉ cách khoảng 1 tuần chậm hơn so với lịch Visa Bulletin và HS lại đang nằm tại NVC thì NBL hoặc NĐBL có thể gởi đơn khiếu nại CSPA tại NVC.

Cơ hội NVC sẽ giải quyết và thêm tên trẻ CSPA vào HS để đóng tiền visa và hoàn tất các thủ tục cần thiết tại NVC luôn. Như vậy khi HS về đến LSQ, NĐBL sẽ không phải lo lắng về việc khiếu nại CSPA nữa và tuôỉ của trẻ sẽ được khoá nếu lịch visa có bị lùi.

– Nếu HS chưa đến lượt cấp visa và ngày ưu tiên của HS còn xa hơn lịch visa Bulletin 1 tháng hoặc nhiều hơn thì không nên khiếu nại CSPA tại NVC, vì NVC sẽ không giải quyết.

NBL và NĐBL nên hoàn tất các thủ tục cần thiết để HS hoàn tất. Sau khi HS được chuyển về LSQ và có giấy PV, lúc đó, NĐBL phải khiếu nại CSPA tại LSQ. Bạn phải chờ rước ngày PV khoảng 2 tuần hãy gởi thư khiếu nại tại LSQ.

Cách tiến hành khiếu nại CSPA tại NVC

. Viết thư khiếu nại CSPA.

. Copy giấy khai sanh của người con.

. Copy giấy chấp thuận I-130 (mẫu I-797), nếu không có giấy này cũng không sao.

. Email các giấy trên cho NVC.

Khi người con đi theo được NVC tính tuổi và chấp nhận, NVC sẽ gởi thư báo đóng phí visa cho người con này và người con này phải nộp DS-260 (DS-230) + civil documents thì tuổi mới được khoá.

Khiếu nại CSPA tại LSQ

– Quý vị điền thư điện tử khiếu nại CSPA (LSQ không giải quyết khiếu nại trực tiếp như ngày xưa nữa).

– Thời gian khiếu nại tốt nhất: Hai tuần trước ngày phỏng vấn. Lúc này HS của quý vị đã được chuyển về LSQ. 

Trường hợp chưa đóng tiền visa và chưa nộp DS-260 (DS-230) tại NVC:

+ Attachments: Giấy khai sanh đứa trẻ (scan); Passport của người được bảo lãnh chính (scan); Thư khiếu nại.

+ Mẫu thư khiếu nại: Viết vào file có đuôi dạng .doc; .PDF hoặc .JPEG rồi gởi đính kèm (Attachments). Hoặc viết trong text box.

+ Copy, dán và điền vào cho thích hợp những chỗ màu xám.

Trường hợp đã đóng tiền visa và nộp DS-260 (DS-230) tại NVC:

+ Attachments: Giấy khai sanh đứa trẻ (scan); Giấy đã đóng tiền visa (scan); Passport của người được bảo lãnh chính (scan); Thư khiếu nại.

+ Mẫu thư khiếu nại: Viết vào file có đuôi dạng .doc; .PDF hoặc .JPEG rồi gởi đính kèm (Attachments). Hoặc viết trong text box.

+ Copy, dán và điền vào cho thích hợp những chỗ màu xám.

Các giấy tờ của người CSPA gồm có

1. DS-230 hoặc DS-260 (in tờ xác nhận)

2. Hộ chiếu và giấy khai sanh.

3. Thư này và/hoặc giấy hẹn PV

4. Lệ phí visa $230 nếu quý vị chưa đóng tại NVC (không trả lại) 

5. Civil documents (giấy tờ dân sự)

6. I-864 (có tên của người CSPA)

Tất cả mang đến LSQ từ 1 giờ đến 2 giờ các ngày làm việc (trừ thứ tư) để nộp hồ sơ rồi họ sẽ xét CSPA.

Chú ý: trường hợp chưa đóng phí visa sẽ không được điền DS-260 do đó không thể in tờ xác nhận của DS-260. Quý vị cứ mang những giấy tờ cần thiết khác và điền DS-230 (tạm) để đến LSQ khiếu nại.

Sau khi được bổ túc tên vào danh sách PV, LSQ sẽ cho quý vị vào trang đóng phí visa để điền DS-260 cho người CSPA.

Về công ty du lịch Visa Thái Dương

Visa Thái Dương
Visa Thái Dương

Công ty Visa Thái Dương là một công ty du lịch thuộc Thái Dương Tourism. Lĩnh vực chính là gia hạn visa Việt Nam cho người nước ngoài và làm công văn nhập cảnh Việt Nam cho khách quốc tịch khó.

Ngoài ra Visa Thái Dương còn chuyên các dịch vụ:

– Làm visa đi du lịch, thăm thân, công tác.

– Làm lý lịch tư pháp Việt Nam cho người nước ngoài.

– Làm thẻ tạm trú Việt Nam cho người ngoài.

– Làm công văn nhập cảnh Việt Nam (1 – 3 – 5 – 7 ngày).

– Gia hạn visa Việt Nam khẩn (1 – 3 ngày).

– Dán Visa tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. (Có hướng dẫn đi kèm).

– Tư vấn miễn phí dịch vụ visa.

Địa chỉ văn phòng tại: 302 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Hotline: 1900 9227 Nhánh 2 hoặc 091.594.6427 – Mr. Sang (Call, Zalo, Viber, Whatsapp) hoặc nút messenger bên phải.

Email: hotro@dulichthaiduong.com

Website: https://xingiahanvisa.net (Việt Nam) | https://visathaiduong.com (English)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1900.9227
Liên hệ qua Zalo