• 3: Thanh Toán
Thanh toán của bạn đang chờ xử lý, thư chấp thuận visa của bạn sẽ không được xử lý cho đến khi bạn hoàn thành việc thanh toán. Hỗ trợ của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn càng sớm càng tốt bằng yêu cầu liên kết thanh toán. Nếu không, bạn có thể đăng ký lại một lần nữa và chọn thanh toán trực tuyến bằng cổng thanh toán an toàn của chúng tôi. Hãy đảm bảo rằng bạn đã cung cấp đúng địa chỉ email của mình và bạn cũng cần kiểm tra thư rác, hộp thư spam.
Mã Số Đơn Hàng:VNFX_ID
LOẠI VISA
$
Mục Đích Visa:
Sân Bay Nhập Cảnh
Ngày Nhập Cảnh
Ngày Xuất Cảnh
DỊCH VỤ BỔ SUNG
$
Phí Làm Khẩn
$
$
$
$
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Thanh Toán Bằng Hình Thức DEBIT hoặc CREDIT CARD
OnePay
Thanh Toán Bằng Hình Thức PayPal
OnePay
THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG KÝ VISA ONLINE
STT Họ Và Tên Ngày Tháng Năm Sinh Quốc Tịch Số Passport Ngày Hết Hạn Passport
1
01-01-1970
01-01-1970
Email Chính
Email Phụ
Số Điện Thoại
Ghi Chú Thêm