Dịch vu gia hạn visa Thái Dương


Dịch vu gia hạn visa Thái Dương

GIA HẠN - CẤP MỚI - CẤP ĐỔI VISA VIỆT NAM
VISA EXTENSION – RENEW VISA IN VIETNAM
I. Gia hạn visa

A. Hiện trạng: Áp dụng cho tất cả khách hàng đang sống và làm việc tại việt nam

B. Khách hàng cung cấp:
 1. Hộ chiếu gốc
 2. Ký hiệu Visa Việt nam
 3. Nơi cấp Visa
 4. Ngày nhập cảnh Việt nam
 5. Địa chỉ đang lưu trú tại Việt nam
C. Thời gian:

6-8 ngày làm việc. (Không tính ngày nhận hồ sơ)

D. Yêu cầu:

Ở lại thêm 15 ngày, 1 tháng, 3 tháng 1 lần > nhiều lần.

II. Cấp mới
Quốc tịch thường + Quốc tịch Châu Âu (Nhập cảnh 3-6 tháng trở lại)
Vào theo diện Miễn thị thực

(Không phải làm Visa khi nhập cảnh) Danh sách các quốc gia được miễn thị thực

1.Nhập cảnh theo dạng miễn thị thực
(Áp dụng miễn đơn phương)
 • Cấp lưu trú 15 ngày: 65$
 • Cấp mới 1 tháng 1 lần : Tạm dừng
 • Cấp mới 3 tháng 1 lần : 350$
 • Cấp mới 3 tháng nhiều lần: 380$

2.Nhập cảnh theo dạng miễn thị thực
(Áp dụng miễn song phương)
 • Cấp lưu trú 15 ngày : 65$
 • Cấp mới 1 tháng 1 lần : 150$
 • Cấp mới 2 tháng 1 lần : 225$
 • Cấp mới 2 tháng nhiều lần: 265$
3.Visa Du lịch (DL)
Cấp ở Đại sứ quán -Cửa khẩu
 • Gia hạn lưu trú 1 tháng: 125$
 • Gia hạn lưu trú 2 tháng: 195$
 • Gia hạn lưu trú 3 tháng: 350$
 • Cấp mới Visa 3 tháng nhiều lần : 380$
4.Visa DN- VR- B3
Cấp ở Đại sứ quán- Cửa khẩu
 • Cấp mới 1 tháng 1 lần : 170$
 • Gia hạn lưu trú 1 tháng : 150$
 • ia hạn lưu trú 3 tháng : 260$
 • Cấp mới Visa 3 tháng nhiều lần : 350$
5.Các trường hợp Visa cấp tại Việt nam +...Điều kiện
(Đã từng gia hạn tại các Phòng quản lý xuất nhập cảnh của Tỉnh...)
 • Gia hạn lưu trú 10 ngày: 80$
 • Gia hạn lưu trú 30 ngày: 150$
 • Cấp mới 1 tháng : Tạm dừng
 • Gia hạn lưu trú 3 tháng : 350$
 • Cấp mới Visa 3 tháng nhiều lần : 380$
I. Visa Extension

A Condition: apply for all foreigner living and working in Vietnam

B Required Document:
 1. Original Passport
 2. Visa type
 3. Place which issues the Visa
 4. The date of entry
 5. Current address
C Processing Time:

6-8 working day (minus the day you applied)

D Type of extension:

Extend for 15 days, 1 month, 3 months for single or multiple entries.

II. Renew
Ordinary nation + Europe Nation

(3-6 months) (Visa free when entrying Vietnam)
Listing of countries that do-not requie visa1. Entering Vietnam with visa waiver
(Vietnam unilateral visa exemption)
 • Extension stay 15 days: 65$
 • Renewal 1 month single: stop provionally
 • Renewal 3 month single: 350$
 • Renewal 3 months multiple: 380$
2.Entering Vietnam with visa waiver
(Vietnam bilateral visa exemption)
 • Extension stay 15 days: 65$
 • Renewal 1 month single: 150$
 • Renewal 2 months single: 225$
 • Renewal 2 months multiple: 265$
3.Tourist visa (DL) issued at Vietnamese embassy in overseas or upon arrival
 • Extension stay 1 month: 125$
 • Extension stay 2 month: 195$
 • Extension stay 3 month: 350$
 • Renewal 3 months multiple: 380$

4.DN, VR, B3 visa issued at Vietnamese embassy in overseas or upon arrival
 • Renewal 1 month single: 170$
 • Extension stay 1 month: 150$
 • Extension stay 3 months: 260$
 • Renewal 3 months multiple: 350$

5.Other visa cases which are issued in Vietnam or extension in provinces
 • Extension stay 10 dáy: 80$
 • Extension stay 30 days: 150$
 • Renewal 1 month single: N/A
 • Extension stay 3 months: 350$
 • Renewal 3 months multiple: 380$
Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ
Phòng tư vấn gia hạn cho người nước ngoài

Mr.Sang: 091 594 64 27 | Zalo : 091 594 64 27 | Viber: 093 277 97 03

Công ty Du Lịch Thái Dương08.62 93 64 56

 

Xem thêm: dịch vụ xin gia hạn visa giá rẻ tại Tp. Hồ Chí Minh